Succes

Succes

Nis­lev Mask­in­fa­brik er en succes.

Med direk­tør Ken­net Pors ved roret siden 1. januar 1997, har Nis­lev mask­in­fa­brik Aps bevist, at bety­de­lig vækst — selv for en i forvejen suc­ces­rig virk­som­hed — er mulig.
Omkring årsskif­tet 1997 siden over­tog Ken­net Pors virk­som­he­den efter direk­tør Hen­ning Ras­mus­sen. Det var en virk­som­hed, som havde til huse i Nis­lev lidt uden for Otterup på Nord­fyn. Men efter 8 år i Nislev blev loka­lerne for trange og mask­in­fa­brik­ken flyt­tede til indu­strik­var­te­ret i Otterup.

På “Nis­lev” går det stærkt. To år i træk — 2005 og 2006 — er Nis­lev Mask­in­fa­brik Aps blandt de godt 1300 virk­som­he­der i Dan­mark, som opfyl­der kri­te­ri­erne for at blive kaldt “gazel­le­virk­som­hed”. En udmær­kelse som bl.a. bety­der, at man er blandt de hur­tigst vok­sende virk­som­he­der her i landet.

– En sådan vækst er kun mulig, hvis vi er et godt team. I dag er vi 16 ansatte og det er meget pas­sende, men jeg ville gerne udvidde også i de kom­mende år, for­tæl­ler Ken­net Pors. Han for­tæl­ler videre, at han for 18 år siden ikke havde reg­net med så stor en succes.

– Men kun­derne har vist sig at være meget tro­fa­ste. De lig­ger sta­dig større ordrer hos os, og vi gør, hvad vi kan for at leve op til deres krav. Men der er da også af og til nye virk­som­he­der, som gerne vil have os til at løse deres opgaver.